top of page
KARLSARVET

ÖSTERDALÄLVEN

Strax nedströms bron (väg 70) är ett område med slogbodar både på norra och södra sidan. Om det är vind kan man välja "rätt" sida så man inte får flugan på sig. Ett lättvadat område som håller gott om både öring och harr. Ibland kan man behöva prova ett par olika flugor, men när man väl hittar rätt så smäller det garanterat. Observera att ofta är det ovanligt små torrflugor som gäller, inte sällan krokstorlek #18, eller t.o.m #20.

FIsk: Öring & Harr

Vatten: Österdalälven 

Flugfiske

bottom of page